Trong những năm gần đây, huyện Diễn Châu không ngừng đổi mới, tập trung phát triển kinh tế với mục tiêu trở thành trung tâm kết nối với các địa phương trong cả nước.

Nhiều chủ đầu tư lớn đã và đang bắt tay triển khai các dự án đầu tư xây dựng và phát triển, góp phần không nhỏ thay đổi bộ mặt đô thị tại đây. Đơn cử như dự án TNR Stars Diễn Châu với hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em – người lớn, khu công viên kỳ quan thế giới Năm Châu, khu công viên nước…
Sự phát triển của các ngành kinh tế – dịch vụ – thủ công nghiệp đi kèm với thúc đẩy phát triển du lịch sẽ tạo điều kiện cho Diễn Châu phát triển sâu rộng trong tất cả các lĩnh vực đặc biệt là bất động sản.