CÔNG TY ĐỊA ỐC MIỀN TRUNG

Tổ chức lễ gặp mặt đầu năm 2020